Najčastejšie poruchy kardanov:

  • opotrebenie krížových čapov – vôľa spôsobuje vibrácie kardanu
  • opotrebenie dĺžkového posuvu – spôsobuje trasenie vozidla – vibrácie, zničí krížový čap
  • ohyb rúry, deformácia rúry po haváriách
  • zničenie ložiska (pružného uloženia)
  • poškodenie homokinetického kĺbu
  • zničenie dielov kardane – odtrhnutie príruby, roztrhnutie „oka“ na unášači, opotrebenie priemeru hriadeľa alebo náboja pod ložiskom (pružným uložením)
  • najväčším prejavom poškodenia kardanu je vibrácia vo vozidle, hlučné ložisko, ktoré sa prejavuje „piskľavým“ zvukom a kovové zvuky spod podvozku pri preraďovaní